CBS De Klaver Carnisse

Klaverstraat 44 3083 VH Rotterdam

  • Groep 6, 7 en 8.
  • Groep 0 t/m 5
  • Groep 0 t/m 5

Contactgegevens

CBS De Klaver Carnisse

Klaverstraat 44
3083 VH Rotterdam

Telefoon:
0104818340
Schoolwebsite:
www.deklavercarnisse.nl
E-mailadres:
directie@deklavercarnisse.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
6696
Website schoolbestuur:
www.pcbo.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam

Terug naar boven