CBS De Klaver Carnisse

Klaverstraat 44 3083 VH Rotterdam

  • Groep 6, 7 en 8.
  • Groep 0 t/m 5
  • Groep 0 t/m 5

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van De Klaver Carnisse. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De Klaver staat bekend als een kennisschool. We vinden het erg belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de leerbehoefte van alle leerlingen. Zo hebben wij een "De Klaver Plusklas' voor leerlingen die meer aankunnen en extra handen in de klas voor de leerlingen die meer instructie of oefening nodig hebben. Ook vinden wij het erg belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen op school, daarom besteden wij veel aandacht aan sociale vaardigheden. De resultaten van De Klaver liggen al jaren op of boven het landelijk gemiddelde. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Groeien
  • Succes
  • Sociale veiligheid
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 hebben wij 258 leerlingen:

Groepen 1/2 : 62 leerlingen

Groepen 3: 33 leerlingen

Groepen 4: 31 leerlingen

Groep 5: 30 leerlingen

Groepen 6: 50 leerlingen

Groep 7: 27 leerlingen

Groep 8: 28 leerlingen 

Wij hebben twee peutergroepen met in totaal 25 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven