Beatrixschool

Krabbendijkestraat 240 3086 LW Rotterdam

Schoolfoto van Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Beatrixschool Pendrecht. De gegevens zijn afkomstig van de school, DUO (rijksinstelling) en de Inspectie van het onderwijs. Naast de cijfers en feiten, geven wij graag een toelichting, zodat u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en het onderwijs van de Beatrixschool krijgt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants-christelijk
  • Positief klimaat
  • Betrokken,eigentijds,ambitieus
  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • Lekker Fit!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Beatrixschool telde in oktober 2019, 393 leerlingen (324 leerlingen op de Beatrixschool locatie Krabbendijkestraat 240, 69 leerlingen op de Zuider gymnasiumbasisschool locatie Grift 30).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
387
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 zijn op de locatie Krabbendijkestraat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 15.15 uur op school, op woensdag van 8.45 uur tot 12.30 uur . Vanaf 8.35 uur kunnen de kleuters op het kleuterplein bij de leerkracht gebracht worden en verzamelen de groepen 3 t/m 8 op het plein bij de leerkracht. De leerlingen gaan vervolgens in de rij naar binnen. De Beatrixschool heeft 2,75 uur lestijduitbreiding per week. Door de lestijduitbreiding kan meer tijd besteed worden aan de vakken woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. In totaal biedt de school 1050 uur onderwijs in de groepen 1 t/m 8. 

Op de locatie Grift 30 (ZGBS) zijn de groepen 5 t/m 8 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 15.15 uur op school, op woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. De leerlingen verzamelen aan de achterzijde van het schoolgebouw en komen hier aan het eind van de dag ook weer naar buiten. De ZGBS heeft 1,50 uur lesuitbreiding per week in de groepen 5 t/m 8.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan van de Beatrixschool is opgenomen in het Arbo-beleidsplan, een onderdeel van het Schoolplan. Corrie Noordegraaf is de preventiemedewerker binnen de school; zij coördineert het veiligheidsbeleid binnen de school.

Terug naar boven