Wilhelminaschool

Natersweg 7 3082 VA Rotterdam

Schoolfoto van Wilhelminaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft wordt altijd voor vervanging gezorgd. Tot nu toe is dit altijd gelukt.  Maar het wil wel eens voorkomen dat er geen geschikte vervanger is en dat een groep verdeeld moet worden. Elke groepsleerkracht heeft werk voor de kinderen liggen in geval ze ziek zijn. Het is niet wenselijk dat leerlingen verdeeld worden, maar soms is het niet anders.

Jonge leerlingen splitsen we liever niet op, zij kunnen niet zelfstandig met een pakketje werk verder. We kiezen er voor om een leerkracht uit de bovenbouw in een lagere groep les te geven en de hogere groep te verdelen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De keuze voor een combinatiegroep heeft te maken met het leerlingenaantal.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Specifieke ondersteuning vindt in alle groepen plaats, namelijk van peuters tot en met groep 8. Ondersteuning kan bij ons zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. Ondersteuning is er voor het kind dat minder gemakkelijk leert, maar ook voor het kind dat heel gemakkelijk leert.

Alle leerkrachten weten hoe zij hun leerlingen en hun niveaus kunnen bedienen, want we werken volgens het Directe Instructie Model. Bij dit model wordt de leerkracht geholpen bij bijvoorbeeld het verdelen van de aandacht en kunnen zij minimaal 3 niveaus aan.

Natuurlijk hebben wij te maken met specifieke leerlingen die van de onderkant meer begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt in de klas. De leerlingen die meer begeleiding aan de bovenkant nodig hebben worden ook in de klas ondersteund middels ons beter presteerders beleid. Zij kunnen 1 middag per week naar de Plusklas of een dag of dagdeel per week naar het pre-gymnasium van Calvijn of naar TTT-klas bij Montfort.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven