Wilhelminaschool

Natersweg 7 3082 VA Rotterdam

Schoolfoto van Wilhelminaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Wilhelminaschool is een christelijke basisschool in de wijk Charlois. Wij zijn een gemengde school: leerlingen met verschillende achtergronden, zowel op cultureel- als opleidingsniveau van ouders. Elke ochtend als de schooldeuren opengaan komen de kinderen weer binnen rennen. Ze hebben zin in school! Op onze school werken gepassioneerde leerkrachten, want zij doen ertoe voor de leerlingen. Daarom kunnen wij onze missie waarmaken, namelijk: ....voor de beste basis!  

Doordat we werken met groepsplannen kunnen we ieder kind op eigen niveau opleiden. Zo hebben we ook een Plusklas voor de sterkere leerlingen en kunnen leerlingen het programma volgen van het pre-gymnasium op het Calvijn. De Plusklas start in groep 1, het pre-gymnasium start in groep 6.

Wilt u onze school beter volgen? Kijk dan op onze website: www.wilhelminaschoolcharlois.nl  Daar kunt u allerlei algemene informatie lezen, maar ook actuele informatie. We werken met social schools, zodat ouders uit één klas en de leerkrachten met elkaar kunnen communiceren. Om een kijkje in de klassen te nemen heeft ieder ouder inloggegevens nodig.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijskwaliteit voorop
  • Duidelijke doorgaande leerlijn
  • Regelmaat, Reinheid en Rust
  • Plusklas & Pre-gymnasium
  • Brede school: Techniek&Science

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elk jaar groeit onze school in leerlingenaantal. Binnen de wijk staan we bekend als een school die ieder kind waardeert om zijn talenten. Wij vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
292
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle protocollen zijn aanwezig op school. Deze worden steeds herzien, omdat wij dit schooljaar werken aan een Vreedzame School.

Terug naar boven