School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling

Herkingenstraat 80 3086 BJ Rotterdam

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

SBO de Koppeling voert jaarlijks een leerling tevredenheidspeiling uit. In het schooljaar 2019/2020 was dit echter tijdens de lockdown gepland.
D.m.v. een vragenlijst krijgen de leerlingen uit de midden- en bovenbouw de gelegenheid hun mening te geven over verschillende dimensies binnen de school. Op dit deel van de website ziet u hoe de leerlingen onze school beoordelen. We zijn als school tevreden met de resultaten en de stabiele scores door de afgelopen jaren. We evalueren de uitkomsten van het onderzoek om te zien waar we nog winst kunnen behalen. Deze punten worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe schoolplan. Het laatste onderzoek is afgenomen in maart/april 2021.

Veiligheid vinden we op SBO de Koppeling erg belangrijk. Onze missie is niet voor niets "een veilige school die eruit haalt wat erin zit". We zetten ons hiervoor in op de volgende manieren:

  • alle leraren zijn Rots & Water trainer
  • het programma Rots en Water is een vast onderdeel van het lesprogramma
  • we doen mee aan de anti-pestweek
  • er is een praktisch anti-pestprotocol, dit kan gebruikt worden door leerlingen, ouders en leerkrachten
  • er zijn duidelijke afspraken op de Koppeling over hoe mensen met elkaar omgaan
  • elk signaal over pesten wordt serieus opgepakt door het hele team
Tevredenheid
8,0

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2021 hebben we onder de ouders van onze leerlingen een oudertevredenheidsonderzoek gedaan. 25% van de ouders heeft hieraan deelgenomen. We hebben op verschillende manier geprobeerd ouders zoveel mogelijk te motiveren om de vragenlijst in te vullen.

In het rapport wat u op deze pagina leest vindt u de resultaten.

Tevredenheid
8,3

Terug naar boven