School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling

Herkingenstraat 80 3086 BJ Rotterdam

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Koppeling is een school voor Christelijk speciaal basisonderwijs.

De Koppeling wordt bezocht door kinderen van zes tot maximaal dertien jaar. Zij komen uit Rotterdam en omgeving.

Kinderen worden alleen toegelaten als het PPO-samenwerkingsverband Rotterdam daar toestemming voor geeft.

De Koppeling is de plek voor leerlingen die het niet redden op de gewone basisschool.

Op de Koppeling zitten de kinderen in kleinere klassen. Zij krijgen les met voor hun geschikte methodes. De leerkrachten hebben extra tijd om de kinderen goed te begeleiden. Wij zorgen voor een fijne plek waar kinderen met veel plezier naar school kunnen gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Er uit halen wat er in zit
  • Orde
  • Regelmaat
  • Samen met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO de Koppeling heeft een stabiel aantal leerlingen. Jaarlijks starten wij rond de 100 leerlingen. De leerlingen komen uit omliggende wijken en plaatsen. Sinds enkele jaren zien wij de groei van leerlingen uit de BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) gemeente toenemen.

In het schooljaar 2016-2017 hebben wij in januari een 9de groep gestart. We verwachten ook het schooljaar 2017-2018 met 9 groepen te beginnen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Koppeling maakt deel uit van de Kinderfaculteit Pendrecht. na schooltijd kunnen leerlingen van De Koppeling met leerlingen van de andere basisscholen in Pendrecht sporten, Muziekmaken, vreemde talen leren, extra lezen en rekenen enzovoort. Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met vitaal Pendrecht ( www.kinderfaculteit.nl en www.vitaalpendrecht.nl)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

In de wet is geregeld dat alle scholen deel uitmaken van een samenwerkingsverband. De Koppeling hoort bij het Samenwerkingsverband PPO Rotterdam. Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op school zit, of dat zich bij school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl)

De Koppeling werkt nauw samen met basisscholen in de nabije omgeving, scholen die leerlingen naar ons verwijzen en scholen waar wij naar verwijzen. Er is kennisuitwisseling en contact over de kinderen die bij De Koppeling worden aangemeld. Verder werken wij op de Koppeling samen met andere instanties die betrokken zijn bij onze leerlingen. Hiervoor hebben wij geen vaste partners maar kijken we per individuele leerling welke organisatie het best bij de behoeften van de leerling, ouders en school past.

Er is een actieve deelname aan De Kinderfaculteit Pendrecht, na schooltijd kunnen kinderen vijf dagen per week kosteloos deelnemen aan sportieve, educatieve en culturele activiteiten. Twee maal per jaar is er een inschrijfperiode waarna kinderen ingedeeld worden en gedurende een vaste periode kunnen deelnemen aan één of meerdere activiteit(en) naar keuze.

Terug naar boven