Basisschool Het Open Venster

Catullusweg 11 -13 3076 KB Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster
  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster
  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster
  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster
  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms is er sprake van een kortdurend vervangingsprobleem. Dit kan zijn omdat de leerkracht enkele dagen ziek of afwezig is.  Dit soort vervangingsproblemen wordt op de volgende manieren opgelost:

De groep wordt vervangen door een andere leerkracht, een onderwijsassistent, een stagiaire, een intern begeleider of directeur. Soms kan het zijn dat een parttime leerkracht extra terugkomt om een klas te vervangen. Indien er geen kortdurende vervanging aanwezig is binnen de school wordt niet gezocht naar een externe partij. Deze invallers kennen de school niet, kennen de kinderen niet en vragen onevenredig veel geld voor een invalkracht. 

Als er geen oplossingen zijn, dan wordt een klas verdeeld en in het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd.  De afspraak binnen de school is om ouders hier zo vroeg mogelijk over te informeren zodat er thuis voor opvang gezorgd kan worden.   Bij langdurig verzuim proberen we het verzuim op dezelfde wijze op te lossen, waarbij we ons best doen om zo snel mogelijk een structurele oplossing te vinden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Open Venster maakt gebruik van het leerstofjaarklassensysteem.

Tijdens activiteiten zoals tijdens de sportklas wordt er groepsdoorbroken gewerkt.

Indien er te grote groepen ontstaan, wordt in een enkele geval de keus gemaakt om te werken met een combinatieklas.

Bij de kleuters kan de samenstelling nog wel eens wijzigen. Aan het begin van 2017-2018 werd gestart met combinatie-groepen. Nu hebben we 2 groepen 1 en 1 groep 2.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van Het Open Venster is te lezen welke zorg wij als school kunnen bieden.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat elke situatie uniek is en dat altijd gekeken zal moeten worden of de plaatsing van een leerling (met specifieke onderwijsbehoeften) recht doet aan de (on)mogelijkheden van het kind, de klas, de ouders en de leerkracht.

De school heeft nauw contact met het samenwerkingsverband in Rotterdam (PPO), met de schoolcontactpersoon van PPO worden plaatsingen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al ver van te voren besproken en voorbereid. Hierdoor proberen we als school zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Verder wordt door stelselmatig te overleggen met alle betrokkenen steeds weer gekeken of de grenzen aan de zorg bereikt zijn of nog verder opgerekt kunnen worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven