Basisschool Het Open Venster

Catullusweg 11 -13 3076 KB Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster
  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster
  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster
  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster
  • Schoolfoto van Basisschool Het Open Venster

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van Het Open Venster.

Deze basisschool in Lombardijen met ongeveer 225 leerlingen bouwt aan de toekomst!

We werken aan een veilige school waar geen ruimte is voor pestgedrag.

Er wordt hard gewerkt om optimale prestaties met de leerlingen te behalen.

Met goed geschoolde leerkrachten, goede methodes en duidelijke doelen wordt dit bereikt.

We bouwen hard aan partnerschap tussen school en ouders. Samen werken we in het belang van de toekomst van de kinderen.

Het Open Venster is in beweging!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kinderen staan centraal
  • Ouders + school = partnerschap
  • Kanjertraining en veiligheid
  • Lekker Fit
  • Professionalisering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal iets gedaald.

Het afgelopen jaar is het leerlingenaantal gestegen. Dit komt mede door de voorgenomen sluiting van een school in de buurt maar ook door ons duidelijke profiel waarbij veel aandacht is voor sport, rekenen, leesonderwijs en de Kanjertraining.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Lestijden:

Op Het Open Venster werken we met een continu-rooster. Dit wil zeggen dat kinderen op onze school overblijven. De overblijf is gratis en wordt verzorgd door de school. Wel is het belangrijk dat uw kind een (gezonde) lunch mee krijgt. Alle kinderen hebben dezelfde schooltijden:maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 uur tot 15.00 uur woensdag: van 8.30 uur tot 12.30 uur (woensdagmiddag is er geen school)

Inlooptijd: ’s Morgens om 8.25 uur gaat de eerste bel. De deur gaat dan open voor de kleuters en zij mogen dan naar binnen.De kinderen uit de andere groepen maken een rij en worden opgehaald door de leerkracht. Om 8.30 uur gaat de tweede bel. Dan moeten alle kinderen in hun lokaal zitten en kunnen de lessen beginnen.Om 15.00 uur worden de lessen afgerond. We doen ons best om daarna zo spoedig mogelijk de kinderen te laten vertrekken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven