Pluspunt

Maria Wesselingstraat 14 3065 GA Rotterdam

  • Schoolfoto van Pluspunt
  • Schoolfoto van Pluspunt
  • Schoolfoto van Pluspunt
  • Schoolfoto van Pluspunt
  • Schoolfoto van Pluspunt

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben een responspercentage van 100%. Wij zijn trots op de resultaten uit deze leerling tevredenheidspeiling. Ondanks personele wisselingen krijgen wij op algemene tevredenheid gemiddeld een 7,9.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Binnenkort zal er weer een oudertevredenheidspeiling worden afgenomen.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven