SBO Van Heuven Goedhart

Oosterhagen 251 3078 CL Rotterdam

  • Onze leerlingen leren het best als zij het mogen doen, vandaar dat wij onze lessen zo veel mogelijk handelend inrichten.
  • Samenwerken, overleggen, op je beurt wachten zijn vaardigheden die in alle lessen verweven zijn.
  • Wat valt er veel te leren over de natuur!
  • Wij hebben enorme creatieve talenten op school!
  • Het beste kun je gewoon oefenen met de verkeersregels!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,3

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Na het inspectiebezoek van april 2015 zijn veel veranderingen ingezet op school. De oudertevredenheidspeiling van mei 2015 geeft daarom niet een actueel beeld van wat de ouders vinden van de school.
Tevredenheid
8,5

Terug naar boven