SBO Van Heuven Goedhart

Oosterhagen 251 3078 CL Rotterdam

  • Onze leerlingen leren het best als zij het mogen doen, vandaar dat wij onze lessen zo veel mogelijk handelend inrichten.
  • Samenwerken, overleggen, op je beurt wachten zijn vaardigheden die in alle lessen verweven zijn.
  • Wat valt er veel te leren over de natuur!
  • Wij hebben enorme creatieve talenten op school!
  • Het beste kun je gewoon oefenen met de verkeersregels!

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat op dit moment:

1 Directeur Kindcentrum

1 Locatieleider

1 Intern Begeleider

7 Groepsleerkrachten

2 SPH-medewerkers

3 Zij-instromers

2 Leerkrachtondersteuner

1 Onderwijsassistent

1 Vakleerkracht bewegingsonderwijs

1 Administratief medewerkster

1 Conciërge

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is helaas een tekort aan personeel. Omdat wij de balans tussen werk en privé hoog in het vaandel hebben staan, gunnen wij onze collega's de verloftijd waar zij recht op hebben. Met elkaar vullen we vervolgens de gaten op zo'n manier dat de groepen er het minst van te lijden hebben. Dat vraagt om flexibiliteit, creativiteit en collegialiteit. Ouders hebben tot nu toe steeds laten merken daar begrip voor te hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een aantal leerkrachten binnen SBO Van Heuven Goedhart hebben aanvullend op hun lerarenopleiding een verdiepende opleiding gevolgd op het gebied van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen (bijv. Master Educational Needs). Binnen onze school zijn er verschillende specialisten aanwezig hierbinnen, o.a. gedrag-, lees- en een rekenspecialist. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Sinds 1 augustus 2018 hebben wij een kleuterklas. Zij hebben dezelfde lestijden en onderwijstijd als de rest van de school. Tijdens de schooltijden worden zij gestimuleerd om gezamenlijk op onderzoek te gaan naar de wereld. Dit doen wij in de school, maar we gaan ook regelmatig naar buiten om de wereld te ontdekken.

Per jaar maken de leerlingen minimaal 940 lesuren. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Per jaar maken de leerlingen minimaal 940 lesuren lesuren maken. Dit jaar hebben wij 39 schoolweken i.v.m. een vroege zomervakantie.

39 x 26 uur = 1014 uur. Hier gaan de studiedagen nog vanaf, wij hebben dit jaar voor 64,5 uur aan studiedagen.

1014 - 64,5 = 949,5 uur. 

Dit schooljaar maken wij met de leerlingen 949,5 lesuren. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingen op SBO van Heuven Goedhart hebben een veilig leerklimaat nodig. Door in eerste instantie in te zetten op een oprechte en integere relatie tussen de leerling en de leerkracht, stellen de leerlingen zich open en komen zo weer tot leren. Onze leerlingen zijn voor wat betreft schoolse taken veelal gedemotiveerd en hebben weinig eigenwaarde. Zij hebben geen fijne herinneringen aan de basisschool en kennen weinig succesmomenten.

Onze leerlingen hebben behoefte aan een gestructureerde omgeving, die hen houvast biedt bij hun complete ontwikkeling. Zij hebben een leerkracht nodig die hen ziet en begrijpt. Een leerkracht die kijkt naar hun talenten en hen daarvoor prijst.

Onze leerlingen hebben onderwijs nodig dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling. Die hen uitdaagt om te laten zien waar ze goed in zijn en daarnaast zorgt voor succeservaringen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Na de verhuizing in januari 2022 zullen er peutergroepen gevestigd zijn in het schoolgebouw van Kindcentrum IJsselmode. 

Terug naar boven