SBO Van Heuven Goedhart

Oosterhagen 251 3078 CL Rotterdam

  • Onze leerlingen leren het best als zij het mogen doen, vandaar dat wij onze lessen zo veel mogelijk handelend inrichten.
  • Samenwerken, overleggen, op je beurt wachten zijn vaardigheden die in alle lessen verweven zijn.
  • Wat valt er veel te leren over de natuur!
  • Wij hebben enorme creatieve talenten op school!
  • Het beste kun je gewoon oefenen met de verkeersregels!

In het kort

Toelichting van de school

SBO Van Heuven Goedhart wil, in lijn met de missie van Stichting BOOR, kwaliteit in onderwijs bieden vanuit het perspectief van het kind. Onderwijs dat bijdraagt aan maximale kansen voor onze leerlingen en aan groei tot volwassenheid waarin ze volwaardig hun plek in de maatschappij kunnen vinden en behouden. Volwassenen die sociaal en cognitief redzaam zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Harmonieus
  • Gestructureerd
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school bestaat momenteel uit 110 leerlingen verdeeld over 8 groepen. I.v.m. leerlingengroei wordt gekeken om in januari een 9de groep te starten. De leeftijd van de leerlingen zit van groep 1 t/m groep 8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat onze leerlingen vanuit een groter voedingsgebied komen dan bij regulier basisonderwijs hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school eten tijdens de lunch. Vanwege de kleinschaligheid van de school is er geen voor- en naschoolse opvang op locatie aanwezig, in het nieuwe gebouw is dit er wel na de fusie met KC ijsselmonde is die mogelijkheid er wel. Momenteel werken we samen met verschillende kinderopvangorganisaties in de buurt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op SBO van Heuven Goedhart wordt veel aandacht besteed aan sociale en fysieke veiligheid. Er zijn afspraken gemaakt die geresulteerd hebben in diverse actuele protocollen waarin gesproken wordt over pedagogisch handelen, het tegengaan van pesten, het afhandelen van incidenten enz. Het aantal incidenten is mede daardoor, maar ook door de andere aanpak van het huidige personeel, tot een minimum gereduceerd.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven