De Archipel

Jan Ligthartstraat 10 3083 AM Rotterdam

  • Alle kinderen rennen rondjes om geld in te zamelen voor de vernieuwing van het schoolplein!!
  • Elk jaar gaat de hele school in groepen naar de schaatshal voor een dagdeel ijspret!
  • Schoolfoto van De Archipel
  • Schoolfoto van De Archipel
  • Schoolfoto van De Archipel

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de kenmerken en resultaten van de Archipel.

De Archipel is onderdeel van de stichting Boor, sector SO/VSO.

De school verzorgt onderwijs voor kinderen met een cluster4 indicatie.

Alle beschikbare gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school.

Waar nodig heeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Het Schoolvenster wordt regelmatig geupdated op basis van nieuwe informatie. Medio 2015 is het Schoolvenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gedurende het jaar groeit de school om het leerlingaantal in stand te houden voor zover dit mogelijk is.

Deze groei is afhankelijk van de leerlingplaatsen in de verschillende groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven