Basisschool de Esch

Lage Filterweg 4 3063 SJ Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij hebben een analyse gemaakt op de gegeven resultaten. Het pedagogisch beleid en ons pestprotocol wordt als zeer positief ervaren. Er heerst een prettig pedagogisch klimaat in de school en de leerlingen geven aan zich erg veilig te voelen.   

Een aandachtspunt is voor ons de algemene tevredenheid. Deze willen wij komend schooljaar verhogen door meer aandacht te besteden aan talentontwikkeling en cultuur. Dit doen we door het inzetten van een vakleerkracht muziek, een plusleerkracht, een dag in de week extra bewegingsonderwijs en zetten we in op extra veel culturele activiteiten om de leerlingen kennis te laten maken met de wereld om hun heen.   

Tevredenheid
7,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari / maart 2020 heeft een ouderenquête plaatsgevonden op OBS De Esch.
31% van de ouders heeft gehoor gegeven aan het invullen van deze enquête, meer dan een verdubbeling tav 2018.

We zullen we de onderzoeksresultaten analyseren en de nodige aandachtspunten meenemen.

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven