De Barkentijn

De Haerestraat 17 -19 3077 HD Rotterdam

Schoolfoto van De Barkentijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school pleegt de afgelopen jaren nadrukkelijke inzet om de resultaten van de leerlingen te verhogen. Er is gekozen voor een opbrengstgericht benadering van het onderwijs, waarbij leerkrachten zich bij het plannen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten baseren op de resultaten van de leerlingen en daaraan gekoppelde doelen voor de toekomst.

Voor de afname van de eindtoets PO hebben we gekozen om met ingang van schooljaar 2016-2017 over te stappen op de IEP toets. Dit is een nieuwe toets, meer van deze tijd. De oefeningen beginnen gemakkelijk en worden gaandeweg steeds moeilijker. Ook de structuur is anders dan bij de Cito Eindtoets. "Kinderen krijgen behalve meerkeuze vragen ook open vragen. Daardoor kunnen ze hun talent veel beter kwijt".

Met de gegevens van ons leerlingvolgsysteem door de jaren heen en onze observatie kunnen wij de kinderen voorzien van een goed advies voor hun vervolgopleiding. De Centrale Eindtoets score zal hiervan niet veel afwijken.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn leidend voor het tussentijds bijsturen van onze onderwijsprocessen. Voor intern gebruik zijn deze resultaten van belang, voor extern gebruik geven ze slechts een verwarrende momentopname. De vaardigheidsscores zijn per kind al ingewikkeld genoeg, daar is één-op-één uitleg bij nodig. Dat doen we met de ouders. Gemiddelde vaardigheidsscores zijn voor verantwoording naar buiten een wazig gegeven, dat verschaft externen geen inzicht in de prestaties van de school. Daarom gebruiken we deze niet om hier te publiceren. De onderwijsinspectie heeft kortgeleden ook besloten deze resultaten niet in hun oordeel mee te nemen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De samenstelling en diversiteit van de uitstromende groep varieert per jaar nogal. Wij waken ervoor dat de kinderen terecht komen op de school waar ze goede kans op succes hebben èn waar ze zich gelukkig kunnen voelen. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat we daar goed in slagen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Omdat de school al enkele jaren worstelt met opbrengsten die onder de verwachting liggen heeft de Barkentijn vanaf 2013 ingezet op kwaliteitsverbetering.

Naar aanleiding hiervan heeft er op 14 april 2015 een onderzoek plaatsgevonden waarbij is gekeken of de eerder vastgestelde tekortkomingen zijn opgeheven en de kwaliteit van het onderwijs weer voldoende is.

Hieruit bleek voldoende vooruitgang en heeft de Inspectie van het Onderwijs De Barkentijn het basisarrangement toegekend. Dit betekent dat de kwaliteit van het onderwijs weer voldoende is.

Terug naar boven