De Barkentijn

De Haerestraat 17 -19 3077 HD Rotterdam

Schoolfoto van De Barkentijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij obs De Barkentijn

OBS de Barkentijn is een openbare school gevestigd in de wijk Beverwaard in Rotterdam. Onze school is onderdeel van het schoolbestuur van BOOR, wat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen.  

We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben er bewust voor gekozen om niet te werken met combinatiegroepen. Hierdoor kan het zijn dat groepen "vol" zitten. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat we alle kinderen de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met de kinderopvangorganisaties BSO Kiddoozz (010-2233242)  en BSO de Villa (010-4832688)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven