De Barkentijn

De Haerestraat 17 -19 3077 HD Rotterdam

  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de openbare literaire basisschool De Barkentijn

Op ons SchoolVenster krijgt u informatie te zien over onze school en onze resultaten.

Openbare Literaire Basisschool De Barkentijn is een kleinschalige, openbare basisschool in de wijk Beverwaard in Rotterdam Zuid, waar leerlingen van 4 tot 12 jaar onderwijs krijgen en begeleid worden in hun groei en ontwikkeling. Ons schoolteam is een afspiegeling van de samenleving. Wij zijn een divers samengesteld team en vinden het openbare karakter van onze school belangrijk. Wij maken deel uit van de scholen die vallen onder Stichting Boor. Wat ons als leerkrachten bij elkaar brengt, is de liefde voor de leerling en voor het vak. “Onderwijs geven is iets geven van jezelf in een professionele rol als leerkracht. Deze rol is in het leven en leren van leerlingen cruciaal. Vanuit dit bewustzijn willen wij een meerwaarde toevoegen aan de ontwikkeling en groei van leerlingen”. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Literaire basisschool
  • Creatief met taal
  • Rekenen opbrengstgericht
  • Lezen
  • Respect, verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal is per 1-10-2023 166 leerlingen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school biedt onderwijs van groep 1 t/m 2 van 08.20 uur tot 15.00 uur. De school biedt onderwijs van groep 3 t/m 8 van 8.15 uur tot 15.00 uur. Op de woensdagen zijn de leerlingen tot 14.00 uur op school. De groepen 3 t/m 8 hebben op dinsdag extra leertijduitbreiding tot 16.30 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode KIndermishandeling en huiselijk geweld

Rotterdamse Meldcode

De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professio- nals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger.   Voor wie is de meldcode bedoeld? De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die in de regio Rotterdam onderwijs, opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden.

Dat kunnen docenten en maatschappelijk werkers zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en medewerkers in de (kinder)opvang.

Meer weten? De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden op: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl    WijzigMijn Scholen op de kaartOverzichtAlgemene gegevensOver de schoolMissie en visieDe leerlingenSchooltijden en opvangHandige informatie voor oudersVeiligheid op schoolHet onderwijsResultatenTevredenheidOndersteuningContactHomeMijn Scholen op de kaartVensters schoolgidsManagementVenster

Terug naar boven