Kindcentrum IJsselmonde

Heindijk 20 3079 PM Rotterdam

  • Iedereen is welkom
  • Leerlingen aan het werk op de unit.
  • Een plek om elkaar te ontmoeten en ruimte voor kooklessen en cultuurlessen.
  • Het leren van eigenaarschap en zelfstandig werken als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
  • Buiten sporten een spelen als basis van onze pijler gezondheid.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is de leerlingtevredenheidspeiling afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8. De vragenlijsten zijn ingevuld door 137 leerlingen. Van de groepen 7 en 8 heeft 94% de vragen beantwoord. Met de hoge respons is het onderzoek valide voor het meten van de tevredenheid van onze leerlingen. 

De kinderen geven de school gemiddeld een 8,1 (op een schaal van 1 – 10). Opvallend is hoe positief de kinderen die de lijst hebben ingevuld zijn over de sociale veiligheid en de lessen op school. De respondenten uit alle drie de leerjaren waarderen de lessen en het handelen van de leerkrachten met een cijfer tussen de 8 en 9. Dit willen we uiteraard bestendigen in de komende schooljaren.  Hoewel de sociale veiligheid door deze respondenten over het algemeen hoog gewaardeerd wordt en we zien dat de meeste kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld zich prettig en veilig voelen in hun groep, zien we ook dat de veiligheid op het schoolplein en buiten school nog aandacht nodig heeft. Er zijn kinderen die zich niet veilig voelen op het schoolplein in de pauzes. Hier zullen wij komend jaar mee aan de slag gaan, zodat alle kinderen zich bij ons op school ook buiten veilig velen. Ons doel is dat iedereen binnen KC IJsselmonde zich welkom, veilig, gezien en gehoord weet.  

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling is digitaal afgenomen. Het percentage ouders dat de peiling heeft ingevuld is 20 %.  Hiermee zijn de uitkomsten van de tevredenheidspeiling helaas niet valide. 

In de uitkomsten van de ouders die de lijst wel hebben ingevuld , valt het volgende op:

Over het algemeen zijn ouders tevreden over de school. Zij geven de school een rapportcijfer tussen de 6 en 10. Met gemiddeld een cijfer van een 7,4.

Wel zijn er grote zorgen over de buurt waar de school staat. 

Dit zien wij terug in de tevredenheidspeiling van de leerlingen. Dit heeft effect op de veiligheidsbeleving van ouders en kinderen. 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven