Kindcentrum IJsselmonde

Heindijk 20 3079 PM Rotterdam

Schoolfoto van Kindcentrum IJsselmonde

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2021 is de leerlingtevredenheidspeiling afgenomen onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De vragenlijsten zijn ingevuld door 154 lln, dat is 65% van de kandidaten en van de groepen 7 en 8 heeft slecht 46% de vragen beantwoord. De lage respons heeft invloed op de validiteit van het onderzoek. De uitkomsten zijn te laag om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Tocht vertelt de uitkomst van dit onderzoek ons wel iets.   

De kinderen geven de school gemiddeld een 8,7 (op een schaal van 1 – 10). Opvallend is hoe positief de kinderen die de lijst hebben ingevuld zijn over de lessen op school. De respondenten uit alle drie de leerjaren waarderen de lessen en het handelen van de leerkrachten met een cijfer net onder of boven de 9. Dit willen we uiteraard bestendigen in de komende schooljaren.   Hoewel de sociale veiligheid door deze respondenten over het algemeen hoog gewaardeerd wordt (groep 6: 8,7; groep 7: 8,7; en groep 8: 9,0), en we zien dat de meeste kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld zich prettig en veilig voelen in hun groep, zien we ook dat de fysieke veiligheid niet door alle respondenten hoog gewaardeerd wordt. Er zijn kinderen die zich niet veilig voelen in het bijzijn van hun schoolgenoten. 

In leerjaar 6 zien we consequent twee repondenten aangeven zich niet veilig te voelen op school. Hoewel we uit dit onderzoek niet kunnen afleiden hoeveel kinderen er in werkelijkheid aan zouden geven dat ze zich onveilig voelen, is het feit dat er kinderen zijn die het aangeven voldoende om actie te ondernemen en ons te blijven richten op het verbeteren van het schoolklimaat in én om de school. 

Ons doel is immers dat iedereen binnen KC IJsselmonde zich welkom, veilig, gezien en gehoord weet.  

Tevredenheid
8,5

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling is digitaal afgenomen. Het percentage ouders dat de peiling heeft ingevuld is 30 %. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven