De Piramide

Slaghekstraat 5 3074 LA Rotterdam

  • Schoolfoto van De Piramide
  • Jaarlijks schrijven onze kinderen samen een verhalenbundel of gedichtenbundel. Een feest wanneer de doos van de drukkerij wordt geopend!
  • Prentenboeken komen tot leven...
  • Schoolfoto van De Piramide
  • Schoolfoto van De Piramide

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de openbare literaire basisschool De Piramide.

Op ons SchoolVenster krijgt u informatie te zien over onze school en onze resultaten.

Ons motto is: “Binnen een literaire omgeving naar ambitieuze opbrengsten.”

Onze basisschool is voor kinderen van twee (Nulgroepen) tot twaalf jaar, die afkomstig zijn uit verschillende sociale milieus, gezindten en culturen. De veelvormigheid van de samenleving vindt u terug op onze school. We willen de kinderen een opvoeding tot mondigheid, sociaal bewustzijn en respect voor elkaar meegeven. Ons onderwijs gaat uit van de uniciteit van elk kind: ieder kind heeft zijn/haar eigen specifieke kenmerken en talenten. We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien met een positief zelfbeeld. Hierbij is het opdoen van succeservaringen van groot belang. Elk kind moet de kans krijgen zijn/haar talent te ontdekken. We streven er dan ook naar om naast de cognitieve ontwikkeling veel aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele, fysieke en creatieve ontwikkeling. We richten ons wat de cognitieve ontwikkeling betreft met name op de basisvaardigheden Lezen (De Piramide is een Literaire Basisschool), Taal en Rekenen.

De Piramide is een Literaire Basisschool (Leesschool). Dit betekent dat er heel veel extra aandacht is (bovenop het wettelijk verplichte) voor lezen en taal. Op deze manier verbeteren wij de niveaus van de woordenschat en begrijpend lezen bij onze kinderen. Juist de woordenschat en begrijpend lezen vinden veel van onze kinderen (en heel veel andere kinderen in Rotterdam en de andere grote steden in Nederland) erg moeilijk.

Visie van de Literaire basisschool: De Literaire basisschool heeft als doel een kwaliteitsimpuls te geven aan taal, lezen en woordenschat. Wij stellen hoge eisen aan: een goede mondelinge taalvaardigheid, beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen, woordenschat, leesstrategieen en leesplezier.

Dit wordt gerealiseerd door: extra tijd voor lezen, extra oefeningen en leestijd voor de zwakke lezers, de methode “Nieuwsbegrip-XL” als uitbreiding en aanvulling op de begrijpend lezen en woordenschatlessen, professionalisering van de leerkrachten, intensief gebruik van de schoolbibliotheek en leesruimte, uitnodigen van illustrators en schrijvers, bevorderen van de ouderbetrokkenheid bij de leesprestaties, Brede Schoolactiviteiten rondom boeken en leesplezier, onze kinderen schrijven mee aan "De Schatten van De Piramide", ons jaarlijks uitgegeven eigen boek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht, taal,rekenen
  • kwaliteitsimpuls taal
  • Literaire basisschool
  • Lezen, lezen, lezen
  • creatief met taal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal per 1-4-2015 is 183
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school biedt onderwijs van 8.30 uur tot 15.30 uur. Op de woensdagen zijn de leerlingentot 12.30 uur op school.

Ons exacte rooster is te vinden in onze Schoolgids via www.depiramiderotterdam.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven