Basisschool over De Slinge

Krabbendijkestraat 243 -245 3086 LR Rotterdam

  • De nevenvestiging aan de Sommelsdijkstraat heeft een identiek gebouw.
  • In het kader van opbrengstgericht werken, wordt er in kleine groepjes gewerkt aan de leerdoelen van de leerlingen.
  • Op Over de Slinge is er veel aandacht voor computervaardigheden.
  • Om de brede ontwikkeling te stimuleren werken wij nauw samen met de Kinderfaculteit.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Over het algemeen kunnen we zeggen dat de leerling tevredenheid in een stijgende lijn zit. Een rapportcijfer van 8,4 doet recht aan de inspanningen die op school geleverd worden m.b.t. deze onderwerpen. De leerlingen spreken over het algemeen hun waardering uit over de school en de veiligheid. Wel zijn we ons er zeker van bewust, dat we ons moeten blijven inzetten om het welbevinden en veiligheid van de leerlingen te blijven waarborgen.  

De regels op school geven voldoende duidelijkheid. De inzet van de methode Leefstijl wordt schoolbreed uitgevoerd. De regels en de methode dragen bij tot een betere sociale veiligheid. Uiteraard moeten we kritisch zijn over de uitkomsten en is het goed om de verschillende onderwerpen in de groepen te evalueren en bespreekbaar te maken. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven