Basisschool over De Slinge

Krabbendijkestraat 243 -245 3086 LR Rotterdam

  • De nevenvestiging aan de Sommelsdijkstraat heeft een identiek gebouw.
  • In het kader van opbrengstgericht werken, wordt er in kleine groepjes gewerkt aan de leerdoelen van de leerlingen.
  • Op Over de Slinge is er veel aandacht voor computervaardigheden.
  • Om de brede ontwikkeling te stimuleren werken wij nauw samen met de Kinderfaculteit.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De school krijgt een gemiddeld cijfer. De veiligheid ligt net op de normlijn vanuit Boor en de aantasting veiligheid ver boven. Het welbevinden van de leerlingen ligt ver onder de norm. Dit houdt in dat veel leerlingen er niet in slagen om hun basisbehoeften te bevredigen. Belangrijk is deze leerlingen ondersteuning en structuur te bieden, zodat ze terug in interactie met anderen kunnen treden en dat ze weer in voeling komen met zichzelf. Dit wordt komend schooljaar één van de speerpunten (speerpunt 3).

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven