Basisschool over De Slinge

Krabbendijkestraat 243 -245 3086 LR Rotterdam

  • De nevenvestiging aan de Sommelsdijkstraat heeft een identiek gebouw.
  • In het kader van opbrengstgericht werken, wordt er in kleine groepjes gewerkt aan de leerdoelen van de leerlingen.
  • Op Over de Slinge is er veel aandacht voor computervaardigheden.
  • Om de brede ontwikkeling te stimuleren werken wij nauw samen met de Kinderfaculteit.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Helaas veroorzaakt de ophef die er rondom de CITO-eindtoets bestaat een enorme druk op kinderen. Kinderen moeten tijdens een momentopname een score neerzetten waarop zij wel of niet aangenomen worden op het voortgezet onderwijs.

Daarom nemen wij in de schoolcarrière van onze kinderen tweemaal het drempelonderzoek af. Dit geeft minder druk op de kinderen en geeft een beeld dat beter in verhouding staat tot de prestaties die de kinderen in de laatste jaren geleverd hebben.

Deze score is ook hoger dan de CITOeindtoets!!

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 12 mei 2016 is onze school door de inspectie bezocht.

Wij kregen wederom het basisarrangement toegekend. Op twee onderdelen kregen wij zelfs de hoogst mogelijke waardering. Dit was op het onderdeel kwaliteitscultuur en het onderdeel schoolklimaat. Dit laatste onderdeel wordt niet standaard beoordeeld door de inspectie, maar omdat de inspecteur dit op onze school zo opvallend vond heeft zij dit ook beoordeeld.

Terug naar boven