Openbare Basisschool De Triangel

De Quackstraat 76 3082 VW Rotterdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling van ouders kent dit schooljaar een lage respons, waardoor het geschetste beeld niet helemaal betrouwbaar is. Toch vinden we de aangedragen ontwikkelpunten absoluut herkenbaar. De ontwikkelpunten worden opgenomen in het jaarplan van 2022-2023 en met de MR besproken. 

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven