Openbare Basisschool De Triangel

De Quackstraat 76 3082 VW Rotterdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triangel

Het team

Toelichting van de school

In dit overzicht zijn andere medewerkers op bestuursniveau opgenomen.

De juiste personeelsbezetting kunt u vinden op onze website www.triangelrotterdam.nl.

U klikt op schoolgids/bijlage 2013-'14

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij (kortdurende) afwezigheid van een leerkracht zullen we uiteraard eerst een vervanger (intern of extern) proberen te vinden. Als dit niet lukt, wordt de groep met zelfstandig werk verdeeld over de andere groepen.

In principe worden leerlingen niet naar huis gestuurd, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De school neemt dan altijd contact op met de ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt veruit de meeste tijd besteedt aan het spelend leren. Leerdoelen (zoals bijvoorbeeld tellen, letters herkennen of nieuwe woorden leren) worden in thema's verweven en aangeboden. De hele dag door zijn kinderen hier mee bezig.

Als het thema ' het restaurant' is, worden hier verhalen over voorgelezen, hoeken ingericht als een restaurant, bestek geteld, etc. Deze rijke leeromgeving maakt dat de leerlingen de hele dag door leren, terwijl ze vooral aan het spelen en ontdekken zijn.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het is onze overtuiging dat elke leerling anders is: de een heeft weinig oefentijd nodig voor rekenen maar juist veel tijd nodig voor lezen, bij een ander is dat precies andersom. We proberen in onze organisatie zo goed mogelijk af te stemmen op deze verschillen.

Uiteraard verschilt per leerjaar de focus. Zo gaat in de kleutergroepen veruit de meeste tijd naar spelend leren en wordt bijvoorbeeld in groep 3 veel tijd besteedt aan het leren lezen. In de hogere groepen komt meer tijd voor de eigen keuzes van kinderen.

In al onze groepen wordt aandacht besteedt aan het leggen van een goede basis in taal en rekenen. Daarnaast is er in alle groepen een aanbod binnen de kunstzinnige en creatieve vakken, passend bij de ontwikkelfase van die leeftijd.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij vinden dat alle kinderen recht hebben op thuisnabij-onderwijs. Of een kind nou snel leert of langzaam, last van dyslexie heeft of misschien een motorische beperking; ieder kind brengt vooral zijn eigen talenten mee. Onze school wil een plek zijn voor ieder kind, juist die diversiteit zien we als rijkdom.

Dat betekent dat onze zorgstructuur zo is ingericht, dat we altijd zullen proberen kinderen een plekje op onze school te bieden. We werken nauw samen met de diverse partners uit het samenwerkingsverband om dat mogelijk te maken. We sluiten niemand bij voorbaat uit, onze kracht is het denken in oplossingen!

Het allerbelangrijkste daarin is het welbevinden van de leerling: in een enkel geval leiden alle inspanningen toch tot onvoldoende ondersteuning en kan de leerling hier last van ondervinden. Dan zullen we met ouders samen kijken naar een beter passende plek.

Maar we kunnen met trots zeggen dat het voor bijna alle leerlingen op onze school lukt om ze op school genoeg passende hulp te bieden, ongeacht de aard van de leeruitdagingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven