Openbare Basisschool De Toermalijn

Schere 39 3085 DT Rotterdam

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Toermalijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn gebaseerd op de toetsen van januari.
Daarbij wordt ook rekening gehouden met het sociaal welbevinden middels het invullen van de vragen lijst van de methode Zien!.

Als alle toetsen afgenomen zijn zal de leerkracht een analyse maken van de behaalde resultaten en terug kijken op WAT en hoe er is gedaan om die resultaten te behalen.
Vervolgens is er een opbrengsten vergadering waarbij de leerkracht ism de intern begeleiders een plan van aanpak maakt om de resultaten te verbeteren. Dit wordt gepresenteerd aan alle collega's. Zij kunnen dan nog adviezen / tips enz geven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de schoolgids op onze website: www.obs-detoermalijn.nl vindt u een overzicht van de soorten onderwijs waarvoor de leerlingen van groep 8 van beide locaties van de Toermalijn zijn aangemeld.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven