Openbare Basisschool De Toermalijn

Schere 39 3085 DT Rotterdam

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Toermalijn

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel laat zien dat het team van de Toermalijn evenwichtig is opgebouwd. Naast een aantal jongere leerkrachten werken er op de Toermalijn zeer ervaren leerkrachten. Door deze samenstelling kan er veel van elkaar geleerd worden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Dit lost de school intern op. Waar mogelijk zal een andere leerkracht de groep overnemen.

Indien dit niet mogelijk is, zal de groep verdeeld worden over de andere klassen.
De kinderen krijgen zelfstandig werk mee en krijgen op voorhand een instructie.

Indien het verlof langdurig is, zal er een aanvraag voor vervanging aangevraagd worden bij ons bestuur.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakleerkracht gymnastiek ( Lekker Fit!  )zorgt voor 3 beweegmomenten in de groepen 3-8 en geeft 1 les bewegen in de groepen 1/2 per week. De overige lessen in de groepen 1/2 worden door de leerkrachten zelf gegeven en hebben daarvoor een cursus gevolgd.In de groepen 5 en 6 wordt 1 moment vervangen door zwemonderwijs. Ook dit is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Slechts met een bewijs van de dokter worden er uitzonderingen gemaakt.

Op school zijn een aantal leerlingen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze kinderen worden 3x per week begeleid door een specialistische leerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Daarnaast worden er na schooltijd door de leerkrachten incidenteel blokken activiteiten verzorgd.De gymleerkracht geeft sportlessen. De overige collega's verzorgen o.a. huiswerkbegeleiding, dansen/ballet, kleutercrea.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden in samenwerking met de Auris en de logopedisten in de wijk een medium setting aan voor cluster 2 kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking met de PSZ en het kinderdagverblijf bestaat uit:- samen overleggen van de thema's,-uitwisselen van ideeën,-overdragen van observaties, het gebruik van dezelfde observatie instrumenten-kijken in elkaars keuken,- planning op elkaar afstemmen- de intern begeleider van de school is ook de "zorgleider" van de PSZ-0 groep-het samen uitwerken en vieren van feesten vieringen.- De gehanteerde methoden hebben in de voorschool een voorloper.

Terug naar boven