Openbare Basisschool De Toermalijn

Schere 39 3085 DT Rotterdam

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

Neem een kijkje door het venster van de Toermalijn, locatie Schere. Deze locatie is gehuisvest in het prachtige brede schoolgebouw
'De Wereld Op Zuid'.

De Toermalijn biedt elk kind een breed programma met de nadruk op de leervakken en daarnaast veel activiteiten op gebied van sport en beweging. We stellen hoge verwachtingen en de kinderen worden gestimuleerd goede prestaties te leveren. Ons doel is dat zij als zelfbewuste tieners vol vertrouwen de stap maken naar het voortgezet onderwijs.

Daarom ook ons motto: 'Hand in hand werken aan ieders talent!'

Nieuwsgierig geworden?
Maak een afspraak voor een rondleiding, waarbij we u de school laten zien en alles over de school vertellen.
U kunt ons bereiken op:
010-4809291

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen
  • Zelfstandigheid
  • Lekker Fit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


De Toermalijn staat in Rotterdam Zuidwijk. Een mooie en veelkleurige wijk midden in een stuk groen.
De school bestaat uit 2 locaties, waarvan dit de nevenlocatie is. Deze locatie bevindt zich in het gebouw van De Wereld op Zuid.
Deze locatie heeft in totaal 8 groepen. We hebben 2 kleutergroepen en van alle andere groepen is er één aanwezig. De groepen zijn relatief klein, waardoor er veel aandacht aan de kinderen kan worden gegeven. De school beschikt over een peuterspeelzaal "Het Toermalijntje"

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven