De Toermalijn

Hijkerveld 5 3085 PA Rotterdam

Schoolfoto van De Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

Onze kinderen zijn de toekomst.

Op onze school, openbare basisschool de Toermalijn, bereiden wij de kinderen voor op de toekomst. Door middel van goed onderwijs wordt ieders talent zo goed mogelijk ontwikkeld.
Onze school is genoemd naar een unieke, veelkleurige edelsteen: de Toermalijn. Deze veelkleurigheid zien we ook in onze wijk en bij onze leerlingen. De leerlingen zijn van verschillende nationaliteiten en hebben een veelheid aan verschillende talenten.

Ook ons logo is kleurrijk en staat voor verbondenheid, veiligheid, plezier en samenwerking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Resultaatgericht met plezier
  • Veiligheid
  • Talentontwikkeling
  • Kind-ouder-school
  • Lekker fit!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In juli 2022 zijn de beide locaties van de Toermalijn samengevoegd, om de kwaliteit en de continuïteit van ons onderwijs te kunnen garanderen.
In totaal heeft de school 10 groepen, waarvan 2 kleutergroepen.
De school beschikt ook over een peuterspeelzaal "Het Toermalijntje" van Peuter en Co.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven