De Bergse Zonnebloem

Elektroweg 18 -20 3051 NC Rotterdam

  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool 'De Bergse Zonnebloem': betrokken, kleurrijk en verrijkend!
Waar leerlingen volgens de daltonkernwaarden net dat beetje extra leren dat zij nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de 'grote wereld' zonder angst en met een rugzak vol met cognitieve, maar juist ook sociale vaardigheden.

Benieuwd hoe wij werken of hoe de school er van binnen uitziet? Neem dan een kijkje op onze website of kom eens langs. U bent van harte welkom!

Deze schoolpagina geeft u informatie over het onderwijs en inzicht in de resultaten van de Bergse Zonnebloem. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van ons zelf. Waar nodig hebben wij een toelichting gegeven op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Daltonschool de Bergse Zonnebloem is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op? www.stichtingboor.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Kunstzinnige Wereldoriëntatie
  • Kansengelijkheid
  • Innovatie
  • Lef, Liefde en Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op de Bergse Zonnebloem. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. Ons leerlingenaantal is stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
405
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CONTINUROOSTER

Op De Bergse Zonnebloem wordt gewerkt met een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en eten hun lunch in hun eigen klas.
- Er is een duidelijke, dagelijkse vaste structuur waarbij de kinderen zich prettig voelen.
- U kunt uw agenda met uw eigen werkzaamheden goed plannen.
- Uw kinderen hoeven niet tussentijds opgehaald en gebracht te worden.
- Het gezamenlijke eten met de overblijfkracht vormt een extra sociaal element gedurende het dagprogramma op school.
- De kinderen spelen een half uur onder toezicht van overbijfkrachten en stagiaires op het schoolplein.

Voor het overblijven wordt een vergoeding van 80 euro per jaar gevraagd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode
Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.

Terug naar boven