De Wilgenstam

Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam

  • Schoolfoto van De Wilgenstam
  • Schoolfoto van De Wilgenstam
  • Schoolfoto van De Wilgenstam
  • Schoolfoto van De Wilgenstam
  • Een duurzame school met een unieke uitstraling

Het team

Toelichting van de school

De gegevens hieronder geven, als het gaat om het gemiddeld aantal leerlingen per fulltime leerkracht. De leerlingen van de nevenvestiging worden hier niet meegenomen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

vervanging wordt intern opgelost. 

Mogelijk worden de kinderen verdeeld over andere groepen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook bij de onderbouw wordt veel gekeken naar het individuele kind. 

Wel is er meer aandacht voor woordenschat uitbreiding dan andere scholen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

veel vakken zijn geïntegreerd en niet in uren aan te geven. 

Klassen wijken van de uren af, omdat we handelingsgericht werken

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

ons schoolondersteuningsprofiel wordt digitaal opgeslagen in Perspectief op School

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven