De Wilgenstam

Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam

  • Schoolfoto van De Wilgenstam
  • Schoolfoto van De Wilgenstam
  • Schoolfoto van De Wilgenstam
  • Schoolfoto van De Wilgenstam
  • Een duurzame school met een unieke uitstraling

In het kort

Toelichting van de school

Wilgenstam, de kunst van het leren

De Wilgenstam heeft een bijzonder speelplein en het gebouw aan de Meidoornsingel 120 is  duurzaam verbouwd.

Samenwerken en respect voor verschillende culturen en denkbeelden vinden wij belangrijk voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen via kunst en cultuur tot leren komen. In de ateliers gebeurt zobveel meer dan leren lezen, rekenen en taal. 

<span style="line-height:1.5;">Ga voor meer informatie naar onze website: </span>www.wilgenstam.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenaarschap leerlingen
  • kunst en cultuur
  • wetenschap en techniek
  • early bird Engels

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wilgenstam heeft twee vestigingen, één aan de Meidoornsingel 120 en één aan de Wilgenlei 149. Momenteel zitten de groepen 1 tot en met 5 aan de Meidoornsingel en de groepen 6, 7 en 8 aan de Wilgenlei. Samen goed voor zo'n 400 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven