Openbare Daltonschool Overschie

Abtsweg 77 3042 GA Rotterdam

Ons prachtige schoolgebouw. Zowel aan de binnen als buitenkant flink opgefrist!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Eerst zoeken naar een interne oplossing en dan waar het kan een externe invaller regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

-Vroegtijdig signaleren van leer-, opgroei- en opvoedproblemen

-De zorg voor een veilig schoolklimaat           

-Een aanbod voor leerlingen met dyslexie (Dyslexieprotocol, maar nog geen vast te gebruiken leermiddelen)           

-Een afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie (d.m.v. aangepaste weektaken)            

-De school stelt voor leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoeften een  ontwikkelingsperspectief (OPP) op  (Leerkracht en IB-er doen dit samen)          

-Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen

-Protocol voor medische handelingen

-Protocol Veiligheid op School

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor de leerlingen van onze school is er de mogelijkheid tot voorschoolse opvang en naschoolse opvang (BSO) U kunt hier iedere dag van 07:15 tot 08:15 uur gebruik van maken. Zij regelen het ontbijt met de kinderen. De naschoolse- of buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang van leerlingen, die na school niet direct naar huis kunnen. Het is ook mogelijk om in vakanties of andere vrije dagen van de naschoolse opvang gebruik te maken. BSO Kleinrijkje biedt deze opvang in ons schoolgebouw. Voor meer informatie en voor inschrijvingen bij BSO Kleinrijkje verwijzen wij u door naar de website www.kleinrijkje.nl Om een afspraak te maken of een keer een kijkje te nemen kunt u mailen naar info@kleinrijkje.nl

Terug naar boven