Openbare Daltonschool Overschie

Abtsweg 77 3042 GA Rotterdam

Ons prachtige schoolgebouw. Zowel aan de binnen als buitenkant flink opgefrist!

In het kort

Toelichting van de school

Bent u op zoek naar een fijne basisschool met een prettig schoolklimaat, talentontdekking en goede leerlingenzorg, dan moet u bij ons zijn. Wij richten ons onderwijs in aan de hand van de daltonpijlers en hebben dit uitgewerkt in alle groepen. Ons motto is "leren doen we samen". 

Onze school staat in Overschie, een sterk in ontwikkeling zijnde wijk, waar in het gedeelte tegenover de school veel nieuwbouw wordt gepleegd.

Wilt u meer weten over onze school? Kom dan gerust  eens langs om te kijken hoe het bij ons gaat. Graag maken wij met u een afspraak. Ook vindt u veel informatie op onze website www.daltonoverschie.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
603
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven