Openbare Daltonschool Overschie

Abtsweg 77 3042 GA Rotterdam

Ons prachtige schoolgebouw. Zowel aan de binnen als buitenkant flink opgefrist!

In het kort

Toelichting van de school

Bent u op zoek naar een fijne basisschool met een prettig schoolklimaat, talentontdekking en goede leerlingenzorg, dan moet u bij ons zijn. Wij richten ons onderwijs in aan de hand van de daltonpijlers en hebben dit uitgewerkt in alle groepen. Ons motto is "leren doen we samen". 

Onze school staat in Overschie, een sterk in ontwikkeling zijnde wijk, waar in het gedeelte tegenover de school veel nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Wilt u meer weten over onze school? Kom dan gerust  eens langs om te kijken hoe het bij ons gaat. Graag maken wij met u een afspraak. Ook vindt u veel informatie op onze website www.daltonoverschie.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is gebaseerd op het gedeelde brinnummer met OBS Park16hoven.

Dalton Overschie heeft op 1 februari 216 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven