De Margriet

Nolensstraat 44 3039 PV Rotterdam

Schoolfoto van De Margriet

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een leerlingtevredenheidspeiling in de groepen 6,7 en 8 afgenomen. Leerlingen kunnen de vragenlijst anoniem invullen. De uitkomsten worden besproken door directie en IB en waar nodig met de betrokken leerkrachten. Alle resultaten worden gedeeld met het hele team en met de ouders. Als de uitkomsten aanleiding geven tot interventies, worden deze direct ingezet en/of opgenomen in het jaarplan. Wij zijn trots op de mooie cijfers die wij dit jaar weer hebben gekregen van onze leerlingen maar blijven continu op zoek naar verbetering.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage treft u de uitwerking van de oudertevredenheidspeiling schooljaar 2021-2022.

In schooljaar 2023-2024 wordt een nieuwe oudertevredenheidspeiling afgenomen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven