De Margriet

Nolensstraat 44 3039 PV Rotterdam

Schoolfoto van De Margriet

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool De Margriet ?is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Reflecteren evalueren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daltonschool De Margriet heeft 25 groepen. Het aantal leerlingen per groep kan variëren. N.a.v. de schoolsluiting krijgt elke school extra geld vanuit de overheid, de zogeheten NPO- gelden. De Margriet zet een deel van dit geld in voor het behoudt van homogene groepen. Dit houdt in dat we kiezen voor drie kleinere groepen, met een groepsgrootte van ca. 24-26 leerlingen per groep, in plaats van een combinatiegroep. 

Op onze school wordt in de midden- en bovenbouw (groepen 3 tot en met 8) gewerkt in jaargroepen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. In de onderbouw (de groepen 1 en 2) werken we met combinatiegroepen 1-2

De leerlingen van De Margriet krijgen les op 3 locaties:  Nolensstraat (groepen 1 tot en met 4), Noorderhavenkade (groepen 5 en 6) en de locatie Sonmansstraat (groepen 7 en 8). De locatie Noorderhavenkade is tijdelijk. De groepen 5 en 6 verhuizen naar de Sonmansstraat, zodra het gebouw is gerenoveerd.

Met de horizontale verdeling van de leerjaren over de gebouwen, is het vooraf voor iedereen duidelijk in welk gebouw welke groep les krijgt. Een uitzondering is mogelijk, indien we vanuit organisatie moeten kiezen voor combinatiegroepen. In dat geval kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een 4/5 combinatiegroep les krijgt in het schoolgebouw bestemd voor de groepen 5 en 6. Hoe graag we ook willen, het geven van garanties voor de toekomst met betrekking tot groepsgrootte, locatie of groepssamenstelling, doen wij niet. De wijze waarop we het nieuwe schooljaar organisatorisch gaan inrichten, wordt elk voorjaar weer opnieuw bepaald en is sterk afhankelijk van onder andere leerlingaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
598
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven