Finlandia

Brigantijnstraat 46 -48 3028 HH Rotterdam

Schoolfoto van Finlandia

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Er zijn onvoldoende respondenten om een betrouwbare uitslag te hebben. 

Wel zien we een algemeen positief beeld van de ouders over de school. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven