Finlandia

Brigantijnstraat 46 -48 3028 HH Rotterdam

  • Welke plant is dit?
  • Schoolfoto van Finlandia
  • Schoolfoto van Finlandia
  • Waar leer je nou meer over de tweede wereldoorlog dan in het museum
  • Ook met marshmallows kun je geometrische figuren maken

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Na een periode van onzekerheid, thuisonderwijs, corona besmettingen, zie je dat kinderen het heel fijn vinden om weer naar school te gaan. Ze zijn blij met het lesaanbod, de mogelijkheden om samen te werken en om weer goed te kunnen leren. Ze zijn blij met de leerkrachten en het lesaanbod en gaan graag naar school. En dat is toch het allerbelangrijkste in het onderwijs; dat kinderen met plezier naar school gaan, want alleen dan kom je tot diep leren.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jammer genoeg hebben te weinig ouders de vragenlijst ingevuld dit jaar. Toch zien we wel dat ouders tevreden zijn over de school, het onderwijs wat geboden wordt en zij zien dat hun kind(eren) met plezier naar school gaan.

In de gesprekken met ouders, horen we heel veel positieve geluiden; ze zijn blij dat ze weer de school in kunnen en gemakkelijk met de leerkrachten in gesprek kunnen gaan, ze zijn blij met de berichten vanuit school over wat er aan gaat komen en hoe  de activiteiten gegaan zijn. Ze blijven heel graag op de hoogte en doen heel graag mee met alle activiteiten die op school gedaan worden.

Heerlijk, zo is en blijft iedereen betrokken bij ons onderwijs.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven