Finlandia

Brigantijnstraat 46 -48 3028 HH Rotterdam

Schoolfoto van Finlandia

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Finlandia!

Een kleinschalige school verborgen in Oud-Mathenesse met veel persoonlijke aandacht voor uw kind.  

Op Finlandia bieden wij een taalrijke leeromgeving waarin gelijkwaardigheid en veiligheid centraal staan binnen de dynamische, Rotterdamse omgeving. 

De school speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Een keuze voor een school is daarom niet zomaar gemaakt. Onze schoolgids ondersteunt u bij het maken van die keuze. Een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school maken het verhaal pas echt compleet. Ons schoolplein met veel sport mogelijkheden en de tot de nok toe gevulde bibliotheek, zorgen vast voor een blij gezicht bij uw kind.

In deze schoolgids leest u onze visie en hoe Finlandia is georganiseerd. Voor ouders heeft de schoolgids een informerend karakter. 

Het persoonlijke contact met ouders vinden wij erg belangrijk. U bent altijd welkom om een afspraak te maken met Inge Jansen, directeur van de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Taalrijke leeromgeving
  • Veiligheid
  • Gelijkwaardig
  • Ouderbetrokkenheid
  • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Finlandia is een kleine school, hierdoor hebben wij veel persoonlijke aandacht voor uw kind. In de school zijn kleine groepen. Zodoende hebben wij veel ruimte om uw kind te ondersteunen bij het ontwikkelen van zijn of haar talenten. 

De kwaliteit van ons onderwijs en de persoonlijke aandacht zorgen voor een prettige sfeer binnen de school, waarin leerlingen zich optimaal ontwikkelen. 

De komende periode verwachten wij een licht stijgend leerlingaantal. Zonder dat dit leidt tot volle klassen. Dit komt door het kleine aantal leerlingen in groep 8 dat de school verlaat. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven