Openbare Basisschool Dakpark

Catharina Beersmansstraat 80 3025 EJ Rotterdam

  • Samen op onderzoek in de natuur
  • Op Dakpark wordt ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van het kind.
  • Lekker klimmen en klauteren met water spelen én voetballen natuurlijk!
  • In de kleuterklas leren we spelenderwijs de letters aan.
  • De aandachttafel in de onderbouw.

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool Dakpark, de fijnste en leukste school in het superdiverse Delfshaven! 

De school ligt aan de voet van het Dakpark, een groene oase in een stedelijke omgeving. Het verborgen geheim van onze school is de grote binnentuin waar kinderen veilig kunnen spelen en ravotten.

We zijn een warme, kleine school met een gezellig en gedreven team. Wij leren de kinderen optimaal gebruik te maken van hun specifieke capaciteiten en talenten. Wij streven ernaar dat de leerlingen zich trots en gelukkig voelen en dat zij vol zelfvertrouwen de toekomst tegemoet zien.  

Dakpark biedt naast het reguliere onderwijs ook LAN-onderwijs aan nieuwkomers (Leerplichtige Anderstalige Nieuwkomers). Deze tijdelijke opvang is voor kinderen die uit het buitenland komen en nog niet voldoende Nederlands spreken om deel te kunnen nemen aan het onderwijs in een reguliere klas.

In het pand is ook Kinderdam gevestigd voor de kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. 

Zoekt u een openbare basisschool voor uw kind, kom dan eens kennismaken. U en uw kind zijn van harte welkom bij ons op Dakpark!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs
  • Samen leren
  • Kleinschalig en veel aandacht
  • Specialisme hoogbegaafdheid
  • Educatief partnerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We gunnen ieder kind in Delfshaven een school zoals de onze. We hebben een school met kleine groepen, aandacht voor ieder kind en een jong dynamisch team.

Op Dakpark werken we met een leerlingraad. De leerlingraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Binnen het overleg door het ManagementTeam (MT) wordt ruimte gemaakt om met de leerlingen te spreken over hun wensen of om problemen op te lossen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de samenstelling van het team van openbare basisschool Dakpark verwijzen we naar de website van obs Dakpark.

We houden de ouders op de hoogte via de app Social Schools. in deze app staan ook de belangrijke data zoals vakanties, studiedagen, informatieavonden, feesten en activiteiten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Positief schoolklimaat

Leefstijl
De school heeft veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door de inzet van de methode Leefstijl leren de kinderen meer weerbaar en sociaal vaardig worden. Samen met hun klasgenoten doen de leerlingen activiteiten en opdrachten die gericht zijn op "goed omgaan met elkaar". 

ZIEN
Met het leerlingvolgsysteem van ZIEN! worden de sociaal-emotionele vaardigheden geobserveerd. De leerlingtevredenheidspeiling gebruikt de school om het welbevinden van het kind in kaart te brengen. Het voorkomen en omgaan met pesten krijgt binnen deze school extra aandacht. 

Pesten 

Dakpark maakt gebruik van een pestprotocol, heeft een anti-pestcoördinator, doet mee aan de Week van het Pesten en de kinderen van groep 5 t/m groep 8 vullen jaarlijks een vragenlijst over pesten in.


Positive Behaviour Support (BPS)
Deze methodiek gaat uit van positief gedrag en voorspelbaar gedrag van de leerkracht. Alle leerkrachten zijn erop gericht om het goede gedrag te belonen en positief te waarderen. Negatief gedrag wordt genegeerd. Bij ongewenst gedrag wordt het reflectieformulier gebruikt. Hierbij leert het kind terug te kijken naar zijn vertoonde gedrag en leert het om volgende incidenten te voorkomen door positieve keuzes te maken. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld als het kind een time-out buiten de eigen groep heeft gekregen. Het kind krijgt in dat geval een reflectieformulier mee naar huis dat door de ouder/verzorger ondertekend moet worden en aan de leerkracht moet worden teruggeven. 

Terug naar boven