obs Dakpark

Catharina Beersmansstr 80 3025 EJ Rotterdam

  • Obs Dakpark heeft zijn eigen sleehelling naast de deur.
  • Samen op onderzoek in de natuur
  • Midden in de stad... zo kunnen spelen... dat gunt iedere ouder zijn kind toch?
  • Op obs Dakpark wordt ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van het kind.
  • Regelmatig trekken we er op uit om veel te weten te komen over natuur en platteland.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben de kinderen van groep 8 weer een eindtoets gemaakt, de IEP toets.

Om alle stof aan bod te laten komen en de kinderen goed voor te bereiden op de toets, vooral na weer een lockdown, is er heel veel tijd en energie geïnvesteerd door de leerkracht en de kinderen. De kinderen hebben echt wel een klap gehad op leergebied van de twee lockdowns. We zijn dan ook trots op het resultaat. 

Naast het werken aan en voor de eindtoets, is er ook heel veel aandacht besteed aan de schoolkeuze na Dakpark en hoe zie je je toekomst. Wat wil je later worden en wat heb je daarvoor nodig. Alle kinderen hebben dan ook een goede keuze kunnen maken voor de VO school waar ze naar toe gaan na de zomer.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten hebben een belangrijke rol bij ons onderwijs. Op obs Dakpark worden twee keer per schooljaar leerlingvolgsysteem toetsen van Cito afgenomen. De toetsen worden de Midden- en Eindtoetsen genoemd. Er wordt dan gekeken naar de vaardigheidsgroei van de leerlingen. Deze zijn voor ons van belang als sturingsinstrument richting de eindtoets. De resultaten worden weergegeven in het portfolio en met ouders en leerlingen besproken. De resultaten zijn tevens van belang bij het schrijven van de groepsplannen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs
Na de periode bij ons op obs Dakpark willen we natuurlijk dat iedere leerling uitstroomt naar een passende VO school.

Uitstroomgegevens groep 8 /2020-2021
Onze uitstroomgegevens van het afgelopen schooljaar zijn als volgt:
- 1 leerling is uitgestroomd naar onderwijstype VWO

- 3 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype HAVO/VWO

- 3 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype HAVO

- 1 leerling is uitgestroomd naar VMBO / HAVO

- 1 leerling is uitgestroomd naar onderwijstype VMBO TL

- 3 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype VMBO KL

- 2 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype VMBO BL/ KL

- 2 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype VMBO KL/ TL

- 1 leerling is uitgestroomd naar onderwijstype VMBO GL

- 1 leerling is uitgestroomd naar onderwijstype VMBO GL/ TL

- 1 leerling is uitgestroomd naar VMBO BL

- 1 leerling is uitgestroomd naar VMBO BL met LWOO

Daarnaast is een LAN leerling (gr. 8) uitgestroomd naar ISK 


 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven