obs Dakpark

Catharina Beersmansstr 80 3025 EJ Rotterdam

  • Obs Dakpark heeft zijn eigen sleehelling naast de deur.
  • Samen op onderzoek in de natuur
  • Midden in de stad... zo kunnen spelen... dat gunt iedere ouder zijn kind toch?
  • Op obs Dakpark wordt ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van het kind.
  • Regelmatig trekken we er op uit om veel te weten te komen over natuur en platteland.

In het kort

Toelichting van de school

Obs Dakpark, de school voor onze kinderen in Delfshaven! 

Het enthousiaste team van obs Dakpark begeleidt uw kinderen graag bij hun groei en bloei en bij het behalen van goede resultaten voor de basisvakken taal, rekenen en begrijpend lezen. Deze zijn van groot belang om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Daarnaast is er ook volop aandacht voor de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van de leerling. We zijn een warme, kleine, gezonde en gezellige school. Er zijn korte lijntjes tussen leerling, leerkracht en ouders.

Obs Dakpark, de fijnste en leukste school in de buurt!
De school is gelegen aan de voet van het Dakpark en ontleent haar naam aan dit park, deze groene blikvanger. Het verborgen geheim van onze school is de grote binnentuin waar kinderen veilig kunnen spelen en ravotten.

Naast rekenen en taal, willen wij onze leerlingen leren wat duurzaamheid is, wat klimaatverandering betekent, wat schone energie is en wat energiebesparing voor ons en onze omgeving kan doen. We helpen leerlingen om verantwoordelijke, zelfredzame en bewuste burgers te worden. Leerlingen die nu leren, hoe ze zorg kunnen dragen voor hun eigen toekomst en de toekomst van morgen.


Zoekt u een goede basisschool voor uw kind, kom dan eens kennismaken. U en uw kind zijn van harte welkom bij ons op obs Dakpark!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Resultaatgericht
  • Samen leren
  • Zelfredzaamheid / -standigheid
  • Kleinschalig en veel aandacht
  • Ouders als partners

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van obs Dakpark bedroeg op 1 oktober 2020 156 leerlingen. We werken er hard aan om de school verder te laten groeien. We gunnen ieder kind in Delfshaven een school zoals de onze. We hebben een school met kleine groepen, aandacht voor iedere kind en een jong dynamisch team.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de samenstelling van het team van Obs Dakpark verwijzen we naar de website van obs Dakpark.

Voor meer informatie over feesten, vieringen, te laat komen en verzuim verwijzen we eveneens naar de website van obs Dakpark.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Positief schoolklimaat

Leefstijl
De school heeft veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door de inzet van de methode Leefstijl leren de kinderen meer weerbaar en sociaal vaardig worden. Samen met hun klasgenoten doen de leerlingen activiteiten en opdrachten die gericht zijn op "goed omgaan met elkaar". 

ZIEN
Met het leerlingvolgsysteem van ZIEN worden de sociaal-emotionele vaardigheden geobserveerd. De leerlingtevredenheidspeiling gebruikt de school om het welbevinden van het kind in kaart te brengen. Het voorkomen en omgaan met pesten krijgt binnen deze school extra aandacht. 

Pesten
Obs Dakpark maakt gebruik van een pestprotocol, heeft een anti-pest coördinator, doet mee aan de Week van het Pesten en de kinderen van groep 5 t/m groep 8 vullen jaarlijks een vragenlijst over pesten in.Teach-like-a-ChampionAlle leerkrachten en assistenten zijn geschoold in de methodiek

Teach-like-a-Champion.
Deze methodiek gaat uit van positief gedrag en voorspelbaar gedrag van de leerkracht. Alle leerkrachten zijn erop gericht om het goede gedrag te belonen en positief te waarderen. Negatief gedrag wordt genegeerd. Bij extreem ongewenst gedrag wordt de time-out-switch methodiek gebruikt. Hierbij leert het kind terug te kijken naar zijn vertoonde gedrag en leert het om volgende incidenten te voorkomen door positieve keuzes te maken. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld als het kind een time-out buiten de eigen groep heeft gekregen. Het kind krijgt in dat geval een time-out formulier mee naar huis dat door de ouder/verzorger ondertekend moet worden en aan de leerkracht moet worden teruggeven. 

Terug naar boven