OBS Kasteel Spangen

Nicolaas Beetsstraat 4 3027 AR Rotterdam

  • Een reguliere basisschool in de prachtige wijk Spangen Rotterdam met geweldige kinderen en ouders!
  • Wij stimuleren kinderen om hun zwemdiploma te halen!
  • Vanaf de kleuterklas bieden wij uitdagend onderwijs.
  • Onze ouders zijn welkom op school bij de inloopochtenden. Wij zijn trots op deze betrokkenheid!
  • Wij stimuleren een brede ontwikkeling van kinderen, door bijvoorbeeld naar de schooltuin te gaan.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Afgelopen periode is er een leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. Wij zijn erg blij met de resultaten en zullen de veelgenoemde zaken van de kinderen oppakken de komende tijd! 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven