Openbare Basisschool Pierre Bayle

Alberta Wellingpad 6 3034 JW Rotterdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Pierre Bayle
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Pierre Bayle
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Pierre Bayle
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Pierre Bayle
  • ouders doen een werkje met hun kind

In het kort

Toelichting van de school

Obs Pierre Bayle ?is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Het maken van een keuze voor een basisschool doe je niet zomaar. Het is een belangrijke keus, een keus voor, waarschijnlijk, de komende 8 schooljaren van uw kind. U wilt natuurlijk dat hij/zij met plezier naar school gaat.

Het is ook belangrijk dat uw zoon/dochter dat onderwijs krijgt dat nodig is om ‘eruit te halen wat erin zit’. Kinderen zijn altijd gemotiveerd om nieuwe dingen te ontdekken. Ouders willen dat hun kind onderwijs krijgt van hoge kwaliteit in een omgeving die uitdagend voor ze is.
Wij werken vanaf dag één aan de ontwikkeling van uw kind.

Ons motto is: ‘Vind samen je eigen plek.’ Met samen bedoelen wij: leerling, ouders en school. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat uw kind de toekomst krijgt die het verdient.

Dat uw kind goed zit op onze school blijkt uit het laatste inspectiebezoek. (februari 2015) Het oordeel van de inspectie was ruim voldoende (7 ½) tot bijna goed (8). De inspectie is vooral zeer te spreken over het veilige, open leerklimaat en de prima sfeer op onze school.

Niet minder belangrijk vinden wij het oordeel van de ouders en leerlingen. Zij voelen zich welkom en gehoord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft op dit moment 78 leerlingen verdeeld over 11 groepen, verdeeld over twee locaties. Het grootste gedeelte, behalve groep 5B en 8B zijn gehuisvest in het gebouw van OBS De Vier Leeuwen.

Er zijn ook 2 peutergroepen aan onze school verbonden met totaal 32 peuters. Wij werken inhoudelijk nauw samen, maar de peuters vallen onder een andere organisatie en wel De Rotterdamse Peuterschool. Daarnaast is op de locatie van de OBS Vier Leeuwen peuterschool Gro up gehuisvest, met twee groepen.

Van deze groepen stroomt 85% door naar groep 1/2.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In verband met de fusie van OBS Pierre Bayle en OBS De Vier Leeuwen, zijn groep 1/2, 3, 4, 6 en 7 gehuisvest in het gebouw van OBS De Vier Leeuwen aan de Goudseweg. Hiervan zijn alle groepen behalve groep 4 ook al samengestelde groepen van beide scholen.

De schooltijden van de locatie Vier Leeuwen zijn 8:30 tot 15:00 op maandag t/m donderdag en op woensdag van 8:30 uur tot 12:30 uur. Op deze manier hebben we rekening gehouden met de gezinnen die kinderen op beide locaties hebben. Groep 5B en 8B zijn samen met de peuters gehuisvest in OBS Pierre Bayle aan het Alberta Wellingpad. We verwachten dat alle kinderen tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie in het schoolgebouw van de Vier Leeuwen zitten. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode
Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.
We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op de website.

BOORZet de BOOR meldcode op je website. Zie ook https://boorconnect.nl/thoughts/1048,

Terug naar boven