Jan Prins

Nieuwstraat 15 3011 GM Rotterdam

  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Jan Prins.

De Jan Prins is gevestigd in een prachtig, multifunctioneel gebouw  in het centrum van Rotterdam, pal naast De Markthal (met een speelplaats op het dak…).

De uitgangspunten van het montessorionderwijs, zoals individualiteit, zelfwerkzaamheid en algehele vorming van het kind, geven de Jan Prins een eigen, unieke plek in hartje Rotterdam.

Stichting BOOR.

de Jan Prinsschool?is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Samen leren en werken is leuk
  • De leerling staat centraal
  • Coöperatieve werkvormen
  • Ouders zijn partners in onderw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De vernieuwing van het Montessorionderwijs met als onderlegger

opbrengst gericht werken,

het pedagogisch klimaat,

de diversiteit,

de goede samenwerking met ’t Steigertje en de Willibrord

gaan er voor zorgen dat het leerlingaantal weer gaat stijgen.

Van oudsher zijn er veel zij instromers geweest,

maar door een strakker aanname beleid te volgen,

wordt de keuze van de ouders helder.

Samen met de groei van woningen in het centrum en een basisarrangement van de inspectie zal het leerlingaantal weer gaan stijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
408
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven