Openbare Basisschool De Dreske

Roswinkelerstraat 131 7895 AR Roswinkel

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dreske

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids geeft u alle belangrijke informatie over openbare basisschool  De Dreske in Roswinkel. Onze school heeft een respectabele geschiedenis opgebouwd met het dorp Roswinkel, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.    

Wat er nu zo bijzonder of zo gewoon is aan onze school kunt u lezen in deze schoolgids. Bent u geïnteresseerd in de Dreske, dan bent u welkom om eens te komen kijken, wij zullen u met plezier rondleid. Wij hopen er in geslaagd te zijn om u, op een heldere en zinvolle wijze kennis te laten maken met school.

Namens het team en de medezeggenschapsraad, Jantje Nieboer, locatiedirecteur obs de Dreske                                 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend leren
  • Samenwerken
  • Eigenaarschap
  • 21 century skills
  • Maatwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van  1 oktober 2019 gingen er 60 leerlingen naar de Dreske. Er is door verhuizingen de nodige aanwas te verwachten de komende jaren. Er gaan op dit moment 8 peuters naar de voorschool.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
59
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 Kwintoo vragenlijst over schoolklimaat wordt 1 x per 4 jaar ingevuld en geëvalueerd.

Ligt ter inzage op school in de Kwaliteitsmap Schoolklimaat en wordt digitaal bewaard.

Terug naar boven