Openbare Basisschool De Bogerd

Kersenbogerd 2 -4 5328 GW Rossum (Gelderland)

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd

In het kort

Toelichting van de school

HARTELIJK WELKOM BIJ OPENBARE BASISSCHOOL DE BOGERD

De Bogerd is met 285 leerlingen een echte dorpsschool op derand van Rossum en Hurwenen. Samen werken, samen spelen, met plezier naarschool gaan en een gevoel van veiligheid vinden wij belangrijke voorwaarden omtot ontwikkeling te komen. We gebruiken hiervoor de principes van deKanjertraining. We zijn dan ook een echte Kanjerschool! De zorg voor onze kinderen is waar we het meest trots op zijn! We hebben onze organisatie zo ingericht dat we alle kinderen op onze school op hun eigen niveau meekunnen laten werken in de klas. Hierdoor leiden we onze kinderen op tot zelfstandige individuen die klaar zijn voor de maatschappij. We maken op school gebruik van het continurooster. We zijn gehuisvest in een ruim opgezet gebouw waarin moderne faciliteiten aanwezig zijn. Er is veel aandacht voor het gebruik van de computer. Mede hierdoor kunnen we op een afwisselende manier de stof aanbieden. Basisschool de Bogerd: met onderwijs op maat bouwen aan een gelukkige toekomst!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven