Openbare Basisschool De Bogerd

Kersenbogerd 4 5328 GW Rossum (Gelderland)

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bogerd

In het kort

Toelichting van de school

HARTELIJK WELKOM BIJ OPENBARE BASISSCHOOL DE BOGERD

De Bogerd is een veilige plek met ongeveer 300 leerlingen op de rand van Rossum en Hurwenen. Ons zorgvuldig samengesteld onderwijsprogramma geeft een stevige en brede basiskennis, waarbij we bovendien het aanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Wij bieden een beredeneerd en gevarieerd onderwijsaanbod waarbij interactie, eigenaarschap en betrokkenheid worden gestimuleerd. Op deze manier geloven wij dat uw kind straks vol zelfvertrouwen, met plezier en vanuit goede persoonsvorming aan de volgende stap van haar of zijn toekomst kan beginnen. We maken op school gebruik van het continurooster. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Samen
  • Geluk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door ongeveer 300 leerlingen, verdeeld over 12 groepen. Leerlingen komen uit het hele dorp en overige omliggende dorpen. We zien steeds grotere verschillen in onderwijsbehoeften van onze leerlingen (mede door de invoering van de Wet Passend Onderwijs). Om iedere leerling gelijke kansen te kunnen bieden, dienen we voor iedere leerling uitdagend en effectief onderwijs aan te bieden. Dit vraagt inzicht in de leerling en mogelijkheden om het onderwijs aan te passen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven