Educatief Centrum 't Sparrenbos

Eikakkerhoeven 83 5242 KM Rosmalen

  • Onze kinderen hebben om de 2 jaar een schoolreis afgewisseld met een schooldag. In 2023 was het een circusdag.
  • Regelmatig leest de bovenbouw voor kinderen uit de onderbouw voor en zijn ze tutor bij het spellingsprogramma BOUW.
  • Op een ouder infoavond laten we de ouders onze onderwijsvisie van dichtbij beleven. Co√∂peratief leren is daar een voorbeeld van.
  • Talentontwikkeling stimuleren we door groepen te laten optreden voor hun ouders en voor elkaar tijdens het Sparrenpodium.
  • Een kind moet zich sociaal veilig voelen om tot leren te kunnen komen, De Vreedzame School is ons vertrekpunt daarbij!

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Dit betreft een afname uit 2022

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven