Educatief Centrum 't Sparrenbos

Eikakkerhoeven 83 5242 KM Rosmalen

  • In deze ruimte vinden de gezamenlijke vieringen plaats.
  • Hoogbegaafdheid staat bij ons hoog in het vaandel. Gr. 2-4 werken onder begeleiding van specialisten in Ecstra en gr. 5-8 in Newton Kids.
  • Dit is het schoolplein voor de groepen 5 t/m 8.
  • Hier werken met grote regelmaat verschillende groepjes leerlingen.
  • Hier kunnen de bovenbouw leerlingen naar hartenlust sporten.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van EC 't Sparrenbos. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun leven op de basisschool door. U als ouder of verzorger heeft veel met de basisschool te maken. U kiest de school met zorg. Kinderen moeten zich thuis voelen op school. Het is onze taak om een prettige leer- en speelomgeving te creëren die rust en structuur biedt. In die omgeving kunnen kinderen zich het beste ontplooien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Innovatief
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Veiligheid
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Educatief Centrum ‘t Sparrenbos bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf met peuterarrangement, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang. Het ligt in de groene wijk Sparrenburg in Rosmalen en is ontstaan uit een samenwerking en uiteindelijke samenvoeging van voorheen de basisscholen de Vlek en de Hoeven. ‘t Sparrenbos bestaat daarom uit twee locaties. De onderbouwlocatie gevestigd op de Eikakkerhoeven 83 en de bovenbouwlocatie op de Maaslandhoeven 15. De locaties bevinden zich op 2 minuten lopen van elkaar. Op de onderbouwlocatie staat de ontwikkeling van 0 tot 8-jarigen centraal. De leerlingen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen op het kinderdagverblijf en/of peuterarrangement onder verantwoordelijkheid van Kanteel Kinderopvang, waarmee onze school intensief samenwerkt. Op de bovenbouwlocatie verblijven de leerlingen van 9 tot 13 jaar. De buitenschoolse opvang valt eveneens onder verantwoordelijkheid van Kanteel Kinderopvang en sluit qua indeling aan bij de groepen van de basisschool. De tussenschoolse opvang valt onder verantwoordelijkheid van de Smikkelclub, onderdeel van Kanteel Kinderopvang. De school bestaat uit 15 groepen (1 t/m 8), in totaliteit zitten er ongeveer 365 kinderen op onze school (augustus 2020). Daarnaast werken wij met 35 enthousiaste medewerkers binnen ons team.  

EC ’t Sparrenbos valt onder het bestuur van Signum. In ’s-Hertogenbosch en omgeving is Signum een organisatie voor primair onderwijs. Signum telt 25 basisscholen en twee scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over alle stadsdelen. Signum vindt het belangrijk dat iedere school een kindcentrum 0-13 vormt en een maatschappelijk relevante positie in de wijk inneemt. Er wordt daarom nauw samengewerkt met kinderopvangorganisaties. Voor de Signumscholen fungeert het College van Bestuur als het bevoegd gezag.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
369
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven