Campus aan De Lanen

Lunersingel 181 5245 CA Rosmalen

  • Schoolfoto van Campus aan De Lanen
  • Schoolfoto van Campus aan De Lanen
  • Schoolfoto van Campus aan De Lanen
  • Schoolfoto van Campus aan De Lanen
  • Schoolfoto van Campus aan De Lanen

In het kort

Toelichting van de school

Campus aan De Lanen biedt opvang en onderwijs onder één dak voor kinderen van 0 tot 15 jaar. Een eigentijds concept waarin kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samenwerken. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden "verbinden en ontmoeten", "ruimte geven en houvast bieden", "verwonderen en onderzoeken" en "beleven en voorleven".

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven