ATO-kindcentrum De Sprong

Laaghemaal 46 5247 NP Rosmalen

  • Als je de Sprong waagt, kom je altijd verder!
  • Op dit plein spelen de jonge kinderen van de Sprong.
  • Kleuter maakt een verrekijker tijdens het thema "piraten".

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Sprong. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht onderwijs
  • brede persoonsontwikkeling
  • autonomie-competentie-relatie
  • thematisch onderwijs
  • betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Sprong is stabiel, rond de 300. Wij zijn een kleinschalig kindcentrum. We kunnen daardoor steeds weer 12 groepen maken, verdeeld over 4 units. In elke unit zijn 3 groepen van dezelfde leeftijd. Deze groepen liggen dicht bij elkaar en kunnen elkaar ontmoeten op het leerplein voor hun lokaal.

3 groepen 1-2 (samen één unit)

3 groepen 3-4 (samen één unit)

3 groepen 5-6 (samen één unit)

3 groepen 7-8 (samen één unit)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
304
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op kc de Sprong is er geen tussenschoolse opvang georganiseerd. Het team heeft ervoor gekozen zelf de pauzetijd voor de kinderen te verzorgen. De eigen leerkracht eet in de groep met de kinderen. Aansluitend gaan de kinderen met de eigen leerkracht en/ of de leerkrachten van een parallelgroep buiten spelen. Deze pauze van een half uur is niet voor alle groepen op dezelfde tijd. Door te schuiven met de lunchtijden spreiden we de drukte op de speelpleinen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven