ATO-kindcentrum De Sprong

Laaghemaal 46 5247 NP Rosmalen

  • Als je de Sprong waagt, kom je altijd verder!
  • Op dit plein spelen de jonge kinderen van de Sprong.
  • Kleuter maakt een verrekijker tijdens het thema "piraten".

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontwikkelingsgericht onderwijs
  • brede persoonsontwikkeling
  • autonomie-competentie-relatie
  • thematisch onderwijs
  • betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Sprong is stabiel, rond de 300. Wij zijn een kleinschalig kindcentrum. We kunnen daardoor steeds weer 12 groepen maken, verdeeld over 4 units. In elke unit zijn 3 groepen van dezelfde leeftijd. Deze groepen liggen dicht bij elkaar en kunnen elkaar ontmoeten op het leerplein voor hun lokaal.

3 groepen 1-2 (samen één unit)

3 groepen 3-4 (samen één unit)

3 groepen 5-6 (samen één unit)

3 groepen 7-8 (samen één unit)

Het aantal leerlingen is voor deze school niet bekend.

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op kc de Sprong is er geen tussenschoolse opvang georganiseerd. Het team heeft ervoor gekozen zelf de pauzetijd voor de kinderen te verzorgen. De eigen leerkracht eet in de groep met de kinderen. Aansluitend gaan de kinderen met de eigen leerkracht en/ of de leerkrachten van een parallelgroep buiten spelen. Deze pauze van een half uur is niet voor alle groepen op dezelfde tijd. Door te schuiven met de lunchtijden spreiden we de drukte op de speelpleinen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven