Kindcentrum 't Ven

Mimosastraat 3 5241 XT Rosmalen

  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Ven
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Ven
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Ven
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Ven
  • Schoolfoto van Kindcentrum 't Ven

In het kort

Toelichting van de school

’t Ven is een kleinschalig, gezellig, dynamisch en kindvriendelijk kindcentrum met daarin ruimte voor een kinderdagverblijf, peuterarrangement, onderwijs en voor- en naschoolse opvang. We hebben een enthousiast team en zijn altijd in ontwikkeling. We zijn actief en open naar ouders. Op ’t Ven is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Er heerst een goede sfeer door plezierig en sociaal gedrag van kinderen onderling. Wij sluiten met ons onderwijs en onze opvang zo goed mogelijk aan bij de mogelijkheden van onze kinderen.‘t Ven wil een kindcentrum zijn dat vertrouwen, uitdaging, ondersteuning en een doorgaande lijn biedt aan haar kinderen. Onze missie is dan ook: ’t Ven: Een veilige sprong naar de toekomst!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • een warm pedagogisch klimaat
  • eigenaarschap bij het kind
  • een gestructureerd aanbod
  • breinvriendelijk leren
  • leren in interactie met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een school die werkt vanuit het leerstofjaarklassensysteem. 's Middags wordt groepsoverstijgend gewerkt met IPC.

't Ven telt 9 groepen met gemiddeld 240 leerlingen per schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zie voor meer informatie onze website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven