Kindcentrum De Troubadour

Mozartlaan 17 5242 HR Rosmalen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Troubadour
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Troubadour
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Troubadour
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Troubadour

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De opbrengsten van de kinderen na 8 jaar basisonderwijs worden in Nederland weergegeven met behulp van de scores op de Eindtoets Basisonderwijs van het Cito. Onze kinderen scoren ruim boven het gemiddelde van dat wat van onze populatie verwacht mag worden, maar toch is dit slechts de helft van het verhaal over opbrengsten. We vinden dat onze opbrengsten ook zijn: tevredenheid van kinderen en ouders met het onderwijs, een veilige schoolomgeving, waar kinderen met plezier naar toe gaan en niet te vergeten een hoog welbevinden bij kinderen in hun groep en een hoge betrokkenheid bij de activiteiten die ze doen. Deze laatste, wat zachtere opbrengsten brengen we in kaart en betrekken ze bij onze opbrengstenanalyses.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na groep 8 naar onze kinderen naar een school voor Voortgezet Onderwijs (VO). Het adviestraject is een zorgvuldig proces, omdat we het belangrijk vinden dan onze kinderen op een goede school voor VO terecht komen. Het advies wordt gebaseerd op:

1. onze inschatting van de beste kansen voor een kind: in welke schoolsoort gaat het kind slagen?

2. de wens / mening van ouders en het kind;

3. ter ondersteuning betrekken we de score op de Eindtoets Basisonderwijs in het advies.

We zijn blij met onze goede reputatie wat betreft onze adviezen, de kinderen blijven vrijwel allemaal op de geadviseerde schoolsoort en de brugklascoordinatoren vinden ons advies betrouwbaar. Dit blijkt uit jaarlijkse terugkoppeling van de successen, die onze kinderen behalen in het VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

"De Troubadour heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs". Dit is de samenvatting die u als eerste leest bij het openen van ons Inspectierapport. Uiteraard zijn we hier blij mee, ons team werkt hard aan dit vertrouwen, de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs nemen we graag serieus. Om het vertrouwen van de Inspectie waar te maken, werken we dagelijks aan het ontwikkelen van eigentijds onderwijs. Belangrijk kenmerken die ons onderwijs eigentijds maakt zijn:

1. een veilige omgeving: ons kindcentrum is een plek waar kinderen zich veilig en geborgen voelen;

2. een afgestemde en gevarieerde instructie: dat betekent dat het onderwijs afgestemd is op de onderwijsvraag van de kinderen;

3. sociale interactie: de onderlinge relatie tussen kinderen is belangrijk voor een hoog welbevinden;

4. een onderdeel te zijn van de maatschappij: De kinderen maken deel uit van hun klas, hun school en het kindcentrum. Troubadour maakt deel uit van de maatschappij en zo leren de kinderen hun aandeel te hebben in een groter geheel.

Terug naar boven